Årsmöte 2022-05-14

Stenungsundspartiet höll årsmöte under förmiddagen. Sittande styrelse valdes för ytterligare ett år. Det har vart ett intensivt verksamhetsår där vi aktivt drivit vår politik och stått upp för kommuninvånarnas frågor. Nu ser vi fram emot ytterligare ett fantastiskt år och att få träffa våra kommuninvånare och samla in tankar och idéer inför kommande val.

Nästa stora event kommer vara Stenungsundsmässan nästa helg. Torsdag 19/5 till lördag 21/5 finns vi på plats för att svara på dina frågor och lyssna på dina åsikter.