Rädda Ucklumskolan!

Först vill vi tacka alla Ucklumbor, både vuxna och barn, som kom till Kommunfullmäktige 17 maj och gjorde sin vilja hörd och stöttade de modiga personer som gick upp i …