Företrädare för Stenungsundspartiet

Helena Järpsten

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Skolan och våra föreningar

Vad betyder #hursvårtkandetvara för dig?

– ”Krångla inte till det”.

Varför Stenungsundspartiet?

– Ett nytänkande och opolitisk parti. Vi är där vi ska verka och med fokus på de vi ska verka för.

Agneta Pettersson Bell

Vilka är dina hjärtefrågor?

Mitt samhällsintresse är brett, men ska jag lyfta några frågor utan inbördes ordning så är det Trygghetsboende för äldre, små barngrupper i förskolan, bra arbetsmiljö där delaktighet är grundläggande, samhällsplanering som är långsiktig och beaktar helheten och effektivt användande av skattemedel.
 
Vad betyder #hursvårtkandetvara för dig?
 
En kultur där politiskt fattade beslut genomförs och tar rimlig tid att genomföra. Medarbetares goda idéer tas tillvara och inget utrymme finns för rädsla och tystnadskultur. Den demokratiska och politiska beslutsprocessen måste få ta sin tid men genomförandet kan ske mycket snabbare #hursvårtkandetvara? 
 
Varför Stenungsundspartiet?
 
Vi strävar efter mänskliga och samhällsekonomiska vinster, dessa går förvånansvärt ofta hand i hand om vi politiker har mod att tänka och agera långsiktigt.
Sara Hohlfält

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Rättvis skola åt alla (mindre klasser, rätt anpassning och rätt kunskap och utbildning till pedagogerna)
– Bostäder åt alla, både hyresrätter och tomter till såväl ung som gammal
– Aktiv fritid, tillgänglighet och stötta föreningar.

Vad betyder #hursvårtkandetvara för dig?

– Gör rätt från början!

Varför Stenungsundspartiet?

– Det som är rätt för Stenungsunds invånare, utan att vara styrda av något moderparti långt bort!

Robert Engström

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Förutom barnbarn så är det.
– Samhällsbyggnad
– Kommunikation
– Utbildning

Vad betyder #hursvårtkandetvara för dig?

– Att det bara finns möjligheter

Varför Stenungsundspartiet?

– Det enda parti som bara har fokus på stenungsund och som inte är styrt av sitt riksparti

Christian León Lundberg

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Verka för att alla kommundelar ska kunna utvecklas.
– Bra kvalité och service i kommunens verksamheter.
– Att vi som politiker förvaltar kommuninvånarnas pengar på ett långsiktigt och hållbar sätt.

Vad betyder #hursvårtkandetvara för dig?

– Att hålla fokus på att hitta lösningar genom dialog och samarbete, istället för att fokusera på de hinder som kan finnas.

Varför Stenungsundspartiet?

– Ett prestigelöst lokalt parti med trevliga och grundade medlemmar som enbart har Stenungsund i fokus. Vad skulle kunna vara ett bättre alternativ?

Kjell Stahre