Skillnad på riktigt!

Vi är vårt eget moderparti och är inte bundna till några åsikter i riks- eller regionpilotiken. Det tycker vi är skönt!

För oss är det 100 % Stenungsund som gäller. Det är vårt hem och det är här vi lever och verkar. Vi står med fötterna på jorden (okejdå, i havet ibland) och är en kraft att räkna med.

Vi kanske inte kan förändra hela världen, men tillsammans kan vi definitivt förändra Stenungsund. Och vem vet, genom att förbättra vår vardag gör vi kanske världen lite bättre också. I vilket fall, gör vi skillnad för vår värld – Stenungsund.

Höger eller vänster?

Det finns mycket bra saker på olika håll i politiken, och med oss finns det samlat i ett och samma parti. Till skillnad från andra partier varken vill eller behöver vi begränsa oss. Vi är inte bundna av några färger eller block på riks-, regions- eller kommunnivå som alla andra partier är.

Oavsett om du känner tillhörighet till något parti eller inte hittat riktigt rätt så är Stenungsundspartiet ett bra alternativ. Vi är inte typiskt politiska utan jobbar utifrån sunt förnuft, värderar saker utifrån flera ideologiska perspektiv och ser till att det blir lösningar som är hållbara även i framtiden.

Samverkstad

Vi är trygga i att vi kan genomföra vår politik oavsett om vi väljer att ingå i en majoritet eller väljer att arbeta i opposition. Som politiker måste man våga leda och visa vägen, men även välja nya vägar när man vill nå någon annanstans. Stenungsundspartiet vågar både utmana inkörda hjulspår och samverka för att det ska bli samverkstad.

Vi ser till att våra skattepengar ger så mycket som möjligt tillbaka till oss som bor här. För att lyckas måste vi släppa prestigen och tillsammans komma fram till vad som är bäst.