Politik 2018-2022

En del av det ledande samarbetet 2019-2022

Vi har fått genomslag för alla punkter vi gick till val på och har genom lyckade förhandlingar fått flera av de tyngsta posterna under mandatperioden. Vi har med andra ord stor representation i kommunpolitiken framöver. 

Sedan valresultatet fastställdes har flera partier arbetat många timmar ihop med varandra för att nå samsyn i sakfrågor och fördelning av poster, och det har verkligen lönat sig för Stenungsundspartiet. 

Vi leder tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Överenskommelsen signerades den 16 oktober 2018 och som grädde på moset nåddes denna framgången i samband med att vi firade vår ettårsdag som nytt parti.

Vad vi gick till val på

En bra idé är en bra idé oavsett vem som kom på den först

I stället för prestige och politiskt spel vill vi bringa ordning och reda och ta ansvar för allas gemensamma bästa.

Stenungsundspartiet är rätt för dig som vill att Stenungsund skall vara en plats där man vill bo och leva under ett helt liv, med fokus på våra behov som kommuninvånare utan krusiduller och tomma vallöften.

Stenungsundspartiet är rätt för dig som vill att Stenungsund skall vara den kommun som du känner dig stolt över att bo i, har företag i och arbeta för.

Stenungsundspartiet är rätt för dig som vill att engagemanget hos oss invånare är det man ska ta hänsyn till när beslut fattas.

Tillsammans med dig för Stenungsund

Vi gör detta tillsammans med dig, din familj, dina vänner, grannar och de föreningar som utvecklar och tar hand om oss och våra barn på fritiden. 

Tillsammans med föreningslivet skapar vi folkhälsa och vi tycker att det är självklart att bjuda in föreningslivet att delta i ett tidigt skede när vi skall planera för nybyggnationer för att möjliggöra att det finns bollplaner m.m. vid tillgång av mark

Tillsammans med bildningsförbund och intresseorganisationer som lägger ideell tid och energi på att träna och stötta vuxna och barn för att vi ska ha ett utbud som vänder sig till hela kommunen och till alla invånare. 

Växthuset Stenungsund

Först när vi har en känsla av sammanhang blir vi starkare och tryggare tillsammans. 

Vi vill skapa förebilder för våra barn och ungdomar. Vi vill namnge idrottsplatser, hallar och evenemangssalar efter framträdande personer med förankring i kommunen, både som ett erkännande och som ett tack för att de är förebilder för kommande generationer Stenungsundare.

Tillsammans med näringslivet vill vi ge Stenungsunds företag förutsättningar att utvecklas så vi har bra platser att arbeta, handla och mötas på.  

Tillsammans med kommunens anställda medarbetare vill vi se över intresset och ge möjligheter att de som vill själva vill driva verksamhet inom vård och omsorg ska kunna göra det genom s.k. intraprenad. Vi vill låta personalen växa så våra anhöriga, barn och äldre får den omsorg och utveckling som de behöver.

Som äldre ska ha du ha valfrihet att själv kunna välja vem det är som hjälper dig när du själv inte kan eller orkar, genom LOV, lagen om valfrihet. 

Standard med JA till byggande

Vi ska alltid säga ja till byggande, så länge det är lagligt, oavsett om det gäller bostäder eller näringsverksamhet. Vi ska inte ha några extra regler i kommunen som sätter hinder för vårt bygge av ett starkare och bättre Stenungsund. 

Hur gör vi detta möjligt?

Vi behöver politiker som vågar prioritera, och vi behöver kommuninvånare som röstar på Stenungsundspartiet!